Regulamin

Dodając artykuł do strony bb-fan.pl użytkownik oświadcza że zapoznał się i akceptuje poniższy regulamin.

  1. Dodawanie artykułów i ich publikacja jest całkowicie bezpłatna.
  2. Dodając artykuł użytkownik oświadcza że posiada prawo autorskie do tekstu.
  3. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie umieszczonego artykułu przez stronę www.bb-fan.pl i innych użytkowników którzy umieszczą na swojej stronie tekst wraz z linkiem źródłowym do artykułu.
  4. Autorzy artykułów biorą odpowiedzialność za zamieszczane w serwisie teksty i zdjęcia. Dodając zdjęcie, autor oświadcza że ma prawo do posługiwania się dodawanym obrazem.
  5. Użytkownicy mają możliwość edytowania i wprowadzania zmian w treści zamieszczanych przez siebie artykułów do momentu ich akceptacji i publikacji w serwisie.
  6. Kod zaproszenia wymagany podczas rejestracji: 179436
  7. Administracja nie gwarantuje publikacji artykułu oraz jest upoważniona do jego usunięcia bez podawania przyczyn.
  8. Administracja zastrzega sobie możliwość edycji i poprawy przesłanego artykułu.

Uwaga: Podczas dodawania artykułów do bb-fan.pl proszę zwracać szczególną uwagę na wymagania jakie powinny spełniać. Często zdarza się, że nie spełniony jest jeden warunek (np. zaznaczone są dwie kategorie bądź brakuje ikony wpisu) i pomimo wartościowego i unikalnego artykułu jest on odrzucany !