Intercyza między małżonkami

POZEW O ROZWÓD
20 lutego 2013
Gitara online – czyli lekcje gry na gitarze przez internet!
20 lutego 2013

Intercyza między małżonkami

intercyza

intercyzaIntercyza to nic innego jak majątkowa umowa pomiędzy dwoma małżonkami, na mocy której obydwoje dobrowolnie dokonują wyboru ustroju majątkowego który będzie regulował stosunki majątkowe pomiędzy nimi w trakcie trwania ich małżeństwa. Ustrój majątkowy panujący pomiędzy małżonkami, określa przedmioty które nabyte w trakcie trwania małżeństwa lub przed jego zawarciem, stanowią majątek każdego z małżonków oraz które uznawane są za ich majątek wspólny małżonków.

Co jeszcze określa intercyza

Ponadto intercyza określa także jakie czynności o charakterze majątkowym mogą być dokonywane przez małżonków samodzielnie, a jakie wymagają wspólnej decyzji; regulują kwestią tego czy w ogóle istnieje majątek wspólny małżonków oraz jak przedstawia się odpowiedzialność za długi każdego z pośród małżonków. Oznacza to z czyjego majątku wierzyciel będzie ewentualnie prowadzić egzekucję a także jak wygląda rozliczenie pomiędzy małżonkami w przypadku ustalania/rozpadu małżeństwa.

Jak doprowadzić do intercyzy?

W przypadku ustanowienia intercyzy konieczne jest skorzystanie z usług notariusza. Koszty podpisania intercyzy u notariusza określa aktualizowana co roku taksa notarialna. Co istotne, umowa małżeńska która zostanie sporządzona w innej formie niż notarialnej, nie będzie uważna za zobowiązującą/ważną. Notarialne ustanowienie intercyzy ponad to wymaga obecności obydwojga małżonków.

Opłaty

Na podstawie par.8 rozporządzenia maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego, który dokumentuje umowę majątkową małżeńską równe 400 zł. Dodatkowo należy dołożyć do tego podatek VAT 22% od kwoty taksy 88 zł.

Intercyza w trakcie małżeństwa

To możliwe aby intercyza została zawarta już w trakcie trwania małżeństwa. Zawarcie majątkowej umowy małżeńskiej w trakcie trwania małżeństwa należy rozumieć w działaniu tak samo tyle, że zawarcie intercyzy z mocą wsteczną jest niemożliwe i niedopuszczalne. Gdyby małżonkowie ustanawiając między sobą rozdzielność majątkową chcieli równocześnie postanowić, że reguły takie obowiązują już od lat dwóch złamali by prawo/ umowa była by nie ważna.

Podsumowanie

Intercyza po jej zawarciu może ograniczać albo rozszerzać wspólność majątkową oraz wprowadzić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków. Małżonkowie sami wybierają który z wyżej wymienionych ustrojów wybierają.

Dodaj komentarz