Polska

16 lutego 2013

Stawki za delegację 2013.

Pracownicy zatrudnieni w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej od 1 stycznia 2013 roku, w związku z rozporządzeniem, mają zwiększone wysokości limitów stawek przysługujące im za […]